Email matias@matter.fi Soita +358 40 709 6651

TIETOSUOJASELOSTE

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

Yleistä

 

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä.

 

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Matter Agency Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

 

Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa[, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin].

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

 

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 

  • sisältöjen palveluidemme kohdentaminen sinulle.
  • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen;
  • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen;
  • liiketoimintamme kehittäminen; ja

 

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että

  käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et

hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

 

 

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

 

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Saatmme kerätä tietoja myösjulkisista lähteistä ja rekistereistä. Keräämme myös tietoa verkkosivuston kävijöistä muun muassa Google Analytics ja HubSpot -palveluiden avulla. Näitä tietoja kerätään, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistä paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia.

 

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:

  • nimi, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja ja roolisi yrityksessä

 

Julkisista lähteistä kerättävät tiedot:

  • Esimerkiksi puhelinnnumero, työnantaja tai roolisi yrityksessä

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

 

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

 

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät.

 

Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

 

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

 

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen

käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka

verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.

 

Evästeet antavat meille tietoa siitä, mitenkäyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytönverkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

 

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa

suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen

info@matter.fi.

 

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja

sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus

saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

 

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka

muuten puutteelliset henkilötiedot.

 

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä

sähköpostia osoitteeseen info@matter.fi.

 

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella,

sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin

käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi

taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä

tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

 

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

 

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi,

sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa,

jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

 

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä

sähköpostia osoitteeseen info@matter.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi,

osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun

henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että

henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle

valvontaviranomaiselle.

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka

tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös

lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn

tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen

sisältöön säännöllisin väliajoin.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:

Matter Agency Oy

Malmin raitti 17 A, 00700 Helsinki

+358 40 709 6651

info@matter.fi

Tietosuojavastaava: Matias Suhonen