Email matias@matter.fi Soita +358 40 709 6651

Sisältömarkkinoinnin mittaamisen kolme tasoa

Kaiken pitää olla mahdollisimman mitattavaa. Se tuntuu olleen markkinoinnin ja myynnin mantra jo pidemmän aikaa. Mutta miten mitata sisältömarkkinointia?

Sisältömarkkinoinnin ja liiketoiminnan mittarit samassa linjassa

Miksi sisältömarkkinointi mielletään usein ”hötöksi”, sellaiseksi pikkukivaksi puuhasteluksi? Yksi syy tähän on varmasti se, että sisältömarkkinoijilla ei ole lyömäaseita, joilla iskeä lukuja ja tuloksia pöytään siitä, mitä sisältömarkkinoinnilla on saatu aikaan. Ennen kaikkea sisältömarkkinointi, kuten kaikki myynti ja markkinointi yleisesti, tarvitsee liiketoiminnan tavoitteista johdetut mittarit.

Sisältömarkkinoinnin mittaamisen kolme tasoa

Pidimme 30.5.2017 webinaarin sisältöjen mittaamisesta. Webinaarin yhtenä keskeisenä teemana oli muun muassa sisältömarkkinoinnin mittaamisen eri tasot.

Sisältömarkkinoinnin mittarit voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen tasoon:

  • Näkyvyysmittarit
  • Osallistavuusmittarit
  • Konversiomittarit

Näkyvyysmittarit ovat monille markkinoijille se tutuin tapa mitata. Hyvänä esimerkkinä sivunäytöt tai sivuston kävijämäärät. Vaikka näkyvyys on monesti se ensimmäinen askel matkalla kohti haluttua tavoitetta, tulee sisältömarkkinoinnin mittaaamisessa päästä yhä paremmin mittaamaan sitä, minkälaisia liiketoiminnallisia tuloksia markkinoinnilla saadaan aikaan.

Osallistavuusmittarit keskittyvät enemmän siihen, miten sisällöt resonoivat vastaanottajassa. Kuinka paljon sisältöjämme jaetaan sosiaalisessa mediassa? Kuinka paljon verkossa on sivustollemme osoittavia linkkejä?

Konversiomittarit ovat yksi tärkeimpia, mutta useimmiten vähimmälle huomiolle jätettyjä, sisältömarkkinoinnin mittareita. Konversiomittareiden tarkoituksena on mitata konkreettisesti millaisia tuloksia saadaan aikaan. Kuinka paljon saamme verkkosivustoltamme liidejä kuukausittain? Kuinka moni tilausprosessin aloittanut päätyy ostamaan?

Mikrokonversiot kunniaan!

Puhuttaessa konversioista tarkemmin, erityisesti ns. mikrokonversiot ovat monille markkinoijille akilleen kantapää. Mikrokonversioilla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston päätavoitetta (kuten osto tai yhteydenottopyynnön lähettäminen) edeltäviä ”välikonversioita”. Hyvänä esimerkkinä näistä ovat uutiskirjeen tilaus ja tietyn sisällön lataaminen.

”Jos sadasta asiakkaasta kaksi on valmiita ostamaan, mitä tarjoat 98 muulle?”

Monesti juuri nämä mikrokonversiot ovat avain parempiin tuloksiin, jopa ilman suuria lisäpanostuksia.

Google Analytics sisältöjen mittaamisessa

Suurimmalla osallla markkinoijista Google Analytics toimii keskeisenä työkaluna web-analytiikassa. Se tarjoaakin monipuolista dataa sisältömarkkinoinnin suunnittelun tueksi. Jotta Analyticsista saadaan enemmän hyötyjä irti, pitää penkoa hieman aloitusnäkymää syvemmälle ja hyödyntää työkalun eri raportteja.

Puhuttaessa mittareista, yllä on kuvattu esimerkkiryhmittely muutamasta Google Analyticsin mittarista jaoteltuna aiemmin mainittuihin mittaamisen tasoihin.

Kaipaatko lisää vinkkejä sisältöjen mittaamiseen? Lataa maksuton sisältömarkkinoijan analytiikkaopas!

Lataa analytiikkaopas

Leave a Reply