Email matias@matter.fi Soita +358 40 709 6651

INBOUND-MARKKINOINTI

Inbound-markkinointi – tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseen markkinointiin

Miksi inbound-markkinointi?

Kuluttaja- ja ostokäyttäytymisen muutos ja teknologian kehittyminen asettavat yritykset täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Harkitessamme tuotteiden tai palveluiden ostoa haemme yhä enemmän tietoa verkosta ja pyydämme suositteluja ystäviltämme sosiaalisessa mediassa. Valta siirtyy siis yhä enemmän kuluttajille. Siksi markkinoinninkin pitää muuttua tuotekeskeisestä yhä enemmän asiakaskeskeiseksi.

Inbound-markkinointi tarjoaa hyvin käytännönläheisen toimintamallin asiakaskeskeisen markkinoinnin rakentamiseen ja toteuttamiseen. Inbound-markkinointi perustuu siihen, että kuluttaja itse löytää tiensä markkinoijan luokse kiinnostavan asiasisällön avulla. Potentiaalinen asiakas etsii verkosta tietoa tai ratkaisua tiettyyn ongelmaan – hyvän asiasisällön avulla markkinoijan on mahdollista auttaa tätä potentiaalista asiakasta ja ohjata hänet ostamaan sitten, kun asiakas on siihen valmis.

Inbound-markkinointi on uudenlainen tapa tarkastella koko yrityksen liiketoimintaa, myyntiä ja markkinointia entistä asiakaslähtöisemmin.

Tee markkinoinnistasi kestävää

Kertakäyttöisen markkinoinnin aika on ohi. Kuluttajan huomio on saavutettavissa yhä vaikeammin perinteisen markkinoinnin keinoin. Inbound-markkinoinnin avulla luot yrityksellesi kokonaisvaltaisen tavan puhutella ja palvella kuluttajia koko ostoprosessin aikana. Ja mikä tärkeintä, inbound-markkinointi ei ole vain uusasiakashankintaan keskittynyt ajattelutapa, vaan auttaa yritystäsi kehittämään myös nykyisiä asiakassuhteita.

Inbound-markkinointi on kestävää markkinointia. Perinteinen markkinointi rakentuu usein pirstalaisen, lyhyistä kampanjatoimenpiteistä koostuvan toiminnan pohjalle. Inbound-markkinoinnin tarkoituksena on tuottaa kuluttajaa kiinnostavaa sisältöä ja toimenpiteitä, jotka tuottavat yritykselle jatkuvia tuloksia pitkällä aikavälillä. Et siis kasvata kustannuksia ostamalla kuluttajien huomiota juuri nyt, vaan investoit markkinointiin, joka tuottaa tuloksia myös tulevaisuudessa. Lisää inbound-markkinoinnista voit lukea lataamalla inbound-markkinoinnin tietoiskumme.

Miten me voimme auttaa?

Matter tarjoaa inbound-markkinoinnin palveluja kokonaisvaltaisesti, aina strategisesta suunnittelusta jatkuvaan sisällöntuotantoon ja mittaamiseen. Toimintamme ydinajatuksena on jatkuva yhteistyö, jossa otamme kokonaisvastuun inbound-markkinoinnin suunnittelusta, käytännön toteutuksesta ja kehittämisestä. Toimintaa ohjaa yhdessä määritellyt, mitattavat tavoitteet.

Me emme kangistu kaavoihin, vaan haemme koko ajan uusia ja tuloksellisia tapoja toteuttaa markkinointia.

Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku

 

 

MIKÄ IHMEEN INBOUND-MARKKINOINTI?

Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku, niin tiedät mistä puhutaan.

This is custom heading element

Inbound-markkinoinnin toimintamallimme koostuu seuraavista osa-alueista: ostajapersoonien määrittelystä, sisältöstrategiasta, sisällöntuotannosta ja jatkuvasta optimoinnista.

  Ostajapersoonien määrittely

Ostajapersoonat ovat tyypittelyjä yrityksen potentiaalisista asiakkaista. Määrittelemällä ostajapersoonat yrityksen on mahdollista ymmärtää paremmin sekä potentiaalisia että nykyisiä asiakkaitaan – miten heidät tavoittaa, mitä asioita he arvostavat ja mihin haasteisiin he kaipaavat ratkaisuja.

Ostajapersoonien luonnissa hyödynnetään analytiikan, asiakaskyselyiden ja haastattelujen avulla saatavaa tietoa.

Sisältöstrategia

Hyvä ja kiinnostava sisältö on inbound-markkinoinnin ydin.

Me tarjoamme sisällöntuotantopalveluita avaimet käteen -periaatteella. Toimimme asiakkaidemme sisältökumppaneina vastaten sisältöjen tuotannosta, jakelusta, mittaamisesta ja jatkokehittämisestä.

Sisällöntuotanto

Hyvä ja kiinnostava sisältö on inbound-markkinoinnin ydin.

Me tarjoamme sisällöntuotantopalveluita avaimet käteen -periaatteella. Toimimme asiakkaidemme sisältökumppaneina vastaten sisältöjen tuotannosta, jakelusta, mittaamisesta ja jatkokehittämisestä.

  Jatkuva optimointi

Ketterä ja jatkuva optimointi ohjaa kohti tuloksia.

Jatkuva kehittäminen ja optimointi kuuluvat tiiviisti tarjoamaamme inbound-markkinointipalveluun, ja käytämme mittaamiseen ja analysointiin monipuolisesti eri työkaluja.