Matterin missiona on auttaa yrityksiä hyödyntämään omia digitaalisia kanaviaan tuloksellisemmin.

Miksi tämä on tärkeä asia?

Asiakaskäyttäytymisen muutos ja teknologian kehitys on asettanut markkinoijat uudenlaiseen tilanteeseen. Valta siirtyy yhä enemmän kuluttajille. Harkitessaan tuotteen tai palvelun hankintaa ihmiset etsivät tietoa omatoimisesti verkosta. Tämän vuoksi digitaalisen läsnäolon ja löydettävyyden merkitys on liiketoimintasi kannalta elintärkeää.

Jotkut puhuvat informaatiohälystä, toiset informaatioähkystä. Ihmiset kohtaavat yhä kasvavan määrän erilaisia viestejä ja ärsykkeitä. Joka minuutti maailmassa lähetetään 204 miljoonaa sähköpostiviestiä, tehdään 2,5 miljoonaa Google-hakua, lähetetään noin 550 000 twiittiä ja katsotaan YouTube-videoita noin 3 miljoonaa kertaa. Tämä kaikki siis joka minuutti.

Tämän viestien ja sisältöjen ilotulituksen keskellä kuluttaja on yhä vaikeampaa tavoittaa ja saada kiinnostumaan viestistä. Perinteinen, mainontavetoinen markkinointi ei tuota enää samalla tavalla tuloksia kuin aiemmin. Kuluttajat eivät lähtökohtaisesti halua mainontaa – tästä esimerkkinä ovat mainonnanesto-ohjelmat, joita tällä hetkellä käyttää noin 15 % suomalaisista verkonkäyttäjistä. (IAB 2016)

Itsekeskeinen markkinointi ei toimi, vaan markkinoijien on tarkasteltava liiketoimintaansa entistä enemmän kuluttajan näkökulmasta.

Omien markkinointikanavien merkitys kasvaa

Yritysten omien markkinointikanavien merkitys kasvaa yhä entisestään. Halu vähentää riippuvuutta maksetusta mainonnasta, kuluttajien parempi tavoittaminen heitä kiinnostavalla sisällöllä, asiakassuhteiden kehittäminen ja asiakkuuden arvon kasvattaminen – kaikki nämä ovat hyviä syitä, miksi omien markkinointikanavien kehittämisen pitäisi olla yrityksen agendalla.

Tämän tulisi näkyä muun muassa yhä kuluttajalähtöisempinä digitaalisina palveluina, parempana asiakkuusmarkkinointina ja markkinoinnin teknologioiden, kuten markkinoinnin automaation, hyödyntämisenä liiketoiminnassa.

Jokaisen yrityksen tulee pohtia rehellisesti ja kriittisesti omien markkinointipanostusten jakautumista ja omien kanavien roolia.

Fakta 1:

”Alle 5 % ihmisistä kokee verkkomainokset hyödyllisiksi.”

Lähde: Innolinks

Miten me voimme auttaa?

Suunnittelemme ja toteutamme tuloksellista markkinointia yritysten omiin kanaviin. Haluamme ymmärtää sekä asiakkaittemme liiketoimintaa että loppuasiakkaiden ostomotiiveja.

Toimintamallimme perustana on asiakasymmärrys, sisällöt, markkinoinnin teknologioiden hyödyntäminen ja jatkuva kehittäminen.

Autamme tunnistamaan yrityksen oman median tarjoamat mahdollisuudet ja rakennamme toteutussuunnitelman kanssasi. Toteutamme sisällöt ja mitattavat toimenpiteet. Analysoimme tuloksia ja kehitämme toimintaa tämän tiedon pohjalta.

Voimme auttaa sinua esimerkiksi

  • parantamaan verkkopalvelusi tai -kauppasi konversiota
  • vähentämään yrityksesi riippuvuutta maksetusta mainonnasta
  • hyödyntämään paremmin markkinointirekisteriäsi ja auttaa sen kasvattamisessa
  • tehostamaan markkinointiasi automaation avulla.

Miten me toimimme?

1.

Lähtökohta ja tavoitteet

Yhteistyömme alkaa aina asiakkaan nykytilan kartoituksella. Ei jargonia ja sadan sliden presentaatioita, vaan konkreettisia ja rehellisiä näkemyksiä keskustelujen ja datan pohjalta.

Näiden näkemyksien ja asiakkaan liiketoiminnan tavoitteiden perusteella asetetaan selkeät, mitattavat tavoitteet, joihin yhdessä sitoudumme.

2.

Suunnitelma eli game plan

Suunnitelma luo tekemiselle suunnan ja raamit. Rakennamme kulloiseenkin tilanteeseen ja tarpeeseen soveltuvan suunnitelman eli game planin, jossa määritellään muun muassa, miten ja millä toimenpiteillä saavutamme tavoitteet.

3.

Ketterä tuotanto ja jatkuva kehittäminen

Ketteryys ja jatkuva kehittäminen ovat modernin markkinoinnin elinehtoja. Toimintamme perustuu ketterään toimintamalliin, ja toimimme mahdollisimman itsenäisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden ja pelisääntöjen mukaan. Jatkuva kehittäminen ja optimointi ovat myös olennainen osa toimintamalliamme.

Palvelumme

INBOUND-MARKKINOINTI

ostajapersoonat

sisältöstrategiat

sisällöntuotanto

jatkuva optimointi

Lue lisää

OMA MEDIA

Verkkopalvelujen ja -kauppojen sisällöt

Oman markkinointilupakannan kasvattaminen

Kanta-asiakasmarkkinointi

 

Lue lisää

ANSAITTU MEDIA

Ansaitun median kehittäminen

Vaikuttajamarkkinointi

Lue lisää

MARKKINOINNIN TEKNOLOGIAT

Markkinoinnin automaatio

Analytiikka

Lue lisää

Me autamme sinua. Matter on luotettava ja tulosvastuullinen kumppani, joka pystyy toimimaan itsenäisesti kohti yhteisesti asiakkaan kanssa sovittuja tavoitteita.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin keskustellaan miten voisimme auttaa sinua.

Ota yhteyttä