Email matias@matter.fi Soita +358 40 709 6651
 

MITÄ ON INBOUND-MARKKINOINTI?

Markkinointi on suuressa murroksessa. Maailman digitalisoituminen on siirtänyt vallan kuluttajille. Kuluttajat etsivät tietoa, kuluttavat viihdesisältöjä ja tekevät ostoksia verkossa – missä ja milloin haluavat.

Mitä tämä tarkoittaa markkinoinnin näkökulmasta? Uudelleensyntymistä ja vallankumousta. Perinteisen markkinoinnin malli ja kanavat eivät ota huomioon ihmisten muuttuneita tarpeita ja käyttäytymistä. Viimeistään nyt yritysten on aika tarkastella omaa markkinointiaan uudesta näkökulmasta.

Perinteinen markkinointi perustuu yksisuuntaiseen, mainostajasta lähtevään viestintään. ”Osta sohva, nyt rahi kaupan päälle”, mainostaa sisustustavaratalo päivälehden etusivun printtimainoksessa. Perinteisen markkinoinnin johtoajatuksena on työntää markkinointiviesti kuluttajien tietoisuuteen eri maksetun median kanavissa ja toistaa viestiä. Toiston avulla yritetään varmistaa, että viesti saadaan perille.

Alle 5 % ihmisistä kokee verkkomainokset hyödyllisiksi.

Lähde: Innolinks

 

Inbound-markkinointi perustuu siihen, että kuluttaja itse löytää tiensä markkinoijan luokse kiinnostavan asiasisällön avulla. Kuluttaja etsii verkosta tietoa tai ratkaisua tiettyyn ongelmaan – hyvän asiasisällön avulla kuluttaja päätyy markkinoijan vaikutuspiiriin. Inbound-markkinoinnin viitekehys on alunperin markkinoinnin automaatiojärjestelmä HubSpotin perustajien Brian Halliganin ja Dramesh Shah’n luoma tapa ajatella markkinointia.

 

Inbound-markkinointi ei keskity vain potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseen, vaan

 • ohjaa kuluttajia kohti tiettyä tavoitetta (liidi, ostos tms.) ja konvertoi

 • sitouttaa ja luo yhteyden kuluttajan ja markkinoijan välille

 • kuuntelee asiakasta ja kehittää jatkuvasti markkinoinnin sisältöjä ja toimenpiteitä.

  Inbound-markkinointi nähdään hyvin usein vain B2B-yrityksille soveltuvana ajattelutapana ja strategiana. Inbound-markkinointi soveltuu myös B2C-yrityksille, etenkin tuotteille ja palveluille, joiden ostoprosessin aikana kuluttaja hakee tietoa ja vertailee vaihtoehtoja verkossa.

    

  PERINTEINEN MARKKINOINTI VS. INBOUND-MARKKINOINTI

perinteisen ja inbound-markkinoinnin erot

 

INBOUND-MARKKINOINNIN VAIHEET

Löydy verkosta ja houkuttele potentiaaliset asiakkaat sivustollesi hyvän sisällön avulla

Jotta markkinoijalla on mahdollisuus saada tuotteensa tai palvelunsa kaupaksi, tulee hänen ensiksi tavoittaa potentiaaliset ostajat. Inbound-markkinoinnin yhtenä perusperiaatteena on se, että markkinoijan tulee ymmärtää asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja rakentaa koko inbound-markkinointistrategia tämän tiedon pohjalta. Yrityksen potentiaalisista ja nykyisistä asiakkaista luodaan ostajapersoonat, joiden avulla voidaan tuottaa laadukasta ja asiakkaita puhuttelevaa sisältöä.

Käytännössä:

 • Hakukonelöydettävyys
 • Blogit
 • Verkkosivusto
 • Sosiaalinen media

 

Muuta kävijät tunnistetuiksi kontakteiksi eli liideiksi

Kun kuluttaja on houkuteltu hyvän ja osuvan sisällön avulla yrityksen sivustolle, tulee kuluttajaa ohjata oikeilla kehotteilla haluttuun suuntaan ja konvertoida vierailija liidiksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kävijä jättää yhteystietonsa saadakseen lisäsisältöä käyttöönsä.

Yhteystietojen keruun yhteydessä on tärkeää muistaa relevanssi, eli kävijän tulee kokea saavansa hyötyä lisäsisällöistä. Markkinoijalla taasen on vastuu luoda kerättyjen yhteystietojen avulla kuluttajille lisäarvoa ja tätä kautta kääntää liidit maksaviksi asiakkaiksi.

Käytännössä:

 • Kehotteet
 • Laskeutumissivut ja lomakkeet

 

Käännä liidit asiakkaiksi

Kun kuluttaja on houkuteltu hyvän ja relevantin sisällön avulla markkinoijan vaikutus- piiriin ja kuluttaja on konvertoitunut liidiksi, on aika kääntää nämä liidit asiakkaiksi eli lisätä myyntiä.

Vaikka tunnistettu kontakti olisikin ladannut sivustolta vinkkisisällön ja jättänyt yhte- ystietonsa, hän ei välttämättä ole valmis ostamaan tuotetta tai palvelua heti. Tässä vaiheessa keskeisiksi nousevat erilaiset markkinointityökalut. Lähestymällä tunnistettuja kontakteja eli liidejä oikealla sisällöllä oikeaan aikaan heitä on mahdollista ohjata myyntiin juuri silloin, kun he ovat valmiita ostamaan tuotteen tai palvelun.

Käytännössä:

 • Sähköpostimarkkinointi
 • Markkinoinnin automaatio

 

Sitouta asiakasta ja luo merkityksellinen asiakassuhde

Toisin kuin perinteisessä markkinoinnissa, inbound-markkinointimallin yksi keskeisistä tavoitteista on luoda asiakkaan ja markkinoijan välille merkityksellinen asiakassuhde. Asiakassuhteen syventäminen vaatii markkinoijalta asiakkaan aktiivista auttamista hyödyllisillä sisällöillä ja markkinoinnin sisältöjen jatkuvaa kehittämistä. Ei siis riitä, että asiakkaille esimerkiksi lähetetään kuukausittainen uutiskirje, jossa ei millään tasolla huomioida asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja aiempaa käyttäytymistä. Sen sijaan tarvitaan jatkuvaa ja aktiivista toimintaa, jolla vahvistetaan asiakassuhdetta. Tyytyväinen asiakas myös suosittelee yrityksesi palveluja tai tuotteita muille.

Käytännössä:

 • Älykkäät sisällöt
 • Sähköpostimarkkinointi ja markkinoinnin automaatio
 • Sosiaalinen media
 • Asiakaspalautteen keruu
inbound-markkinointi 
 
 
 
 
Lue lisää blogistamme inbound-markkinoinnista:
 
 
 

Miten voimme auttaa?

Haluatko keskustella lisää inbound-markkinoinnin mahdollisuuksista? Ota yhteyttä!

 Email matias@matter.fi

Soita+358 40 709 6651